Оргкомитет

Председатель – зам. директора по науке, д.ф.-м.н. Куркин В.И.

Зам. Председателя – с.н.с., к.ф.-м.н. Олемской С.В.

Члены Оргкомитета – зам. директора по науке, д.ф.-м.н. Алтынцев А.Т.

– зам. директора по ОВ Куликов А.Ю.

– ученый секретарь, к.ф.-м.н. Салахутдинова И.И.

– ученый секретарь по межд.связям, к.ф.-м.н. Харченко И.П.

– проф. ИГУ, д.ф.-м.н. АграфоновЮ.В.

– проф. ИГУ, д.ф.-м.н. Афанасьев Н.Т.

– в.н.с., к.ф.-м.н. Перевалова Н.П.

– в.н.с., к.ф.-м.н. Шпынев Б.Г.

– с.н.с., к.ф.-м.н. Васильев Р.В.

– с.н.с., к.ф.-м.н. Черниговская М.А.

– н.с., к.ф.-м.н. Белецкий А.Б.

– н.с., к.ф.-м.н. Девятова Е.В.

– м.н.с., к.ф.-м.н. Караханян А.А.

– м.н.с. Кравцова М.В.

– вед. инж. Алешков В.М.

– вед. инж. Луковникова А.А.

– инж.-прогр. 2 к. Курочкина Т.Г.

– инж.-прогр. 2 к. Портнягина О.Ю.

– инж.-электр. Янкилевич В.В.

– бухгалтер 1 кат. Максимова В.А.